Znaki towarowe w internecie – zarys problematyki

Znaki towarowe są przedmiotem ochrony na gruncie prawa polskiego. Oznacza to, że są chronione także w Internecie. Wraz z postępem technologicznym i rewolucją internetową na przełomie XX i XXI wieku coraz więcej osób fizycznych zaczęło korzystać aktywnie z Internetu, poszukując w nim informacji czy rozrywki. Internet stał się medium używanym do komunikacji. Wzrastające zapotrzebowanie na […]