Dyrektywa 95/46/WE i uodo z 1997 r. – czyli ochrona danych osobowych przed RODO

Problematykę transferu danych do państw trzecich poruszały art. 25-26 dyrektywy 95/46/WE. Ich omówienie w tym artykule jest ważne z racji licznych odwołań w przepisach dotyczących dopuszczalności przekazywania danych, które są zapisane w RODO. W polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, obowiązującej przed rozporządzeniem, przepisy dyrektywy były zaimplementowane w rozdziale 7, w art. 47-48. Konieczność ich […]

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Przekazywanie danych osobowych odnosi się najczęściej do transgranicznego przesyłu informacji o zwykłych lub wrażliwych danych podmiotów. Ogólne Rozporządzenie o Danych Osobowych zwane potocznie RODO wprowadza jednolite definicje pojęć związanych z ochroną danych dla wszystkich państw członkowskich. Poniżej znajdą Państwo aktualne informacje nt. istoty przekazywania danych osobowych i jego form. Definicja państw trzecich, organizacji międzynarodowych i […]

Ochrona przekazywanych danych osobowych w ramach RODO

Dane osobowe są przedmiotem ochrony na gruncie prawa polskiego jak i europejskiego już od dłuższego czasu. Ostatnim czasem zmianom uległo polskie ustawodawstwo w tej dziedzinie (lata 2014-17 i uchwalenie nowej ustawy o ochronie danych osobowych w maju 2018 roku[1]). Najważniejsze zmiany zaszły w prawie europejskim z racji uchwalenia tzw. pakietu ochrony danych. W jego skład […]