Testament notarialny czy własnoręczny – planowanie spadku

Zapisy prawne, które powinny znaleźć się w polskim testamencie odbiegają od wyobrażeń, które niejednokrotnie wynieśliśmy z amerykańskich filmów. Brak spisanego testamentu powoduje tzw. dziedziczenie ustawowe. Wtedy wszystkie uprawnieni i nie wydziedziczeni spadkobiercy mają prawo do udziału w spadku. Testament u notariusza czy testament własnoręczny – różnice Testament jest aktem wiążącym prawnie, określającym dyspozycję wobec naszego […]