Od wejścia w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych mijają dziś dokładnie 3 lata. W związku z tym postanowiliśmy pochylić się krótko nad kolejnym tematem z poddziedziny przekazywania danych osobowych do państw trzecichniedozwolonego transferu danych na gruncie RODO. Czym się on charakteryzuje, gdzie jest umocowany w samym rozporządzeniu?

Niedozwolony transfer danych na gruncie RODO

Art. 48 RODO zawiera przepis nie pozwalający na przekazywanie danych osobowych sądom lub organom publicznym z państw trzecich, jeżeli ich wyroki i decyzje nie opierają się na umowach międzynarodowych, zawartych między państwem trzecim a UE lub państwem członkowskim. Może to być np. umowa o wzajemnej pomocy prawnej.

Najczęściej może się to tyczyć sytuacji, gdy organ władzy państwa trzeciego nakazuje wydać administratorowi przetwarzane dane osobowe pochodzące z UE. Może się to odbywać, jednak tylko na podstawie ważnego interesu publicznego uznanego w Unii1.

Inne podstawy transferu

W następnym artykule zajmiemy się transferem danych osobowych do państwa trzecich na podstawie wyjątków ujętych w RODO. Odbywa się ono na podstawie wyjątków, w przypadku braku decyzji na temat odpowiedniości stopnia ochrony określonej w art. 45 ust. 3 lub w przypadku braku zabezpieczeń, o których mowa w art. 46, w tym wiążących reguł korporacyjnych.

Przypisy

1Motyw 115 rozporządzenia 2016/79

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *