Właściwość miejscowa i rzeczowa sądów w Polsce – gdzie złożyć pozew?

Miejsce i jurysdykcja sądu jest bardzo ważnym czynnikiem przy składaniu pozwu. Miejscem rozpatrzenia sprawy jest miejsce, w którym sprawa zostanie rozpatrzona, a jurysdykcją jest prawo, które będzie miało zastosowanie do Twojej sprawy. Istnieją dwa rodzaje miejsc: 1) Sąd, w którym mieszkasz lub pracujesz, lub 2) Sąd, w którym powstało Twoje roszczenie. Właściwość sądu określa miejsce […]

Testament notarialny czy własnoręczny – planowanie spadku

Zapisy prawne, które powinny znaleźć się w polskim testamencie odbiegają od wyobrażeń, które niejednokrotnie wynieśliśmy z amerykańskich filmów. Brak spisanego testamentu powoduje tzw. dziedziczenie ustawowe. Wtedy wszystkie uprawnieni i nie wydziedziczeni spadkobiercy mają prawo do udziału w spadku. Testament u notariusza czy testament własnoręczny – różnice Testament jest aktem wiążącym prawnie, określającym dyspozycję wobec naszego […]