Właściwość miejscowa i rzeczowa sądów w Polsce – gdzie złożyć pozew?

Miejsce i jurysdykcja sądu jest bardzo ważnym czynnikiem przy składaniu pozwu. Miejscem rozpatrzenia sprawy jest miejsce, w którym sprawa zostanie rozpatrzona, a jurysdykcją jest prawo, które będzie miało zastosowanie do Twojej sprawy. Istnieją dwa rodzaje miejsc: 1) Sąd, w którym mieszkasz lub pracujesz, lub 2) Sąd, w którym powstało Twoje roszczenie. Właściwość sądu określa miejsce […]

10 rzeczy, które warto zabrać ze sobą do akademika

Wyjazd do akademika często wiąże się z opuszczeniem rodzinnego domu na długo, dlatego jeszcze przed nim warto zaopatrzyć się w kilka rzeczy. Pokoje w takich miejscach są co prawda dość małe, co znacznie ogranicza możliwości, ale są przedmioty, bez których większość osób nie będzie mogła się obejść, bez względu na to, jak mocno pochłonięte są […]

Niedozwolony transfer danych na gruncie RODO

Od wejścia w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych mijają dziś dokładnie 3 lata. W związku z tym postanowiliśmy pochylić się krótko nad kolejnym tematem z poddziedziny przekazywania danych osobowych do państw trzecich – niedozwolonego transferu danych na gruncie RODO. Czym się on charakteryzuje, gdzie jest umocowany w samym rozporządzeniu? Niedozwolony transfer danych na […]

Jak napisać proste i dobre CV studenta? Przewodnik krok po kroku

Kluczem do udanego CV jest wczucie się w rolę twojego potencjalnego pracodawcy. Interesuje go, z jakich powodów to właśnie Ty sprawisz się z powierzonymi obowiązkami. Dlatego zanim cokolwiek napiszesz, odpowiedz sobie na pytanie: Dlaczego to mnie powinien przyjąć do pracy? Sztuka pisania naprawdę dobrego życiorysu wcale nie jest łatwa. Niby każdy wie, jak to zrobić, […]

Transfer danych na podstawie odpowiednich zabezpieczeń i wiążących reguł korporacyjnych BCR

Kontynuujemy serię artykułów związanych z przekazywaniem danych osobowych do państw trzecich. W dzisiejszym artykule, publikowanym dokładnie 2,5 roku po wejściu w życie RODO (25.05.2018 r.),  pod mikroskop kładziemy 2 kolejne przesłanki dopuszczalności transferu poza granice Unii Europejskiej oraz EOG. Mowa o odpowiednich zabezpieczeniach oraz tzw. binding corporate rules (wiążących regułach korporacyjnych). Poprzednim razem opisywaliśmy decyzję […]

RODO: przesłanki dopuszczalności transferu danych osobowych – decyzja KE stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony

25. maja 2020 roku minęły 2 lata od wejścia w życiu Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie danych Osobowych. Przewiduje ono kilka głównych przesłanek dopuszczalności przekazywania danych osobowych do państw trzecich. Nie muszą one być spełnione łącznie, lecz nic nie stoi na przeszkodzie, by były. Część z transferów odbywa się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej, w której […]

Dyrektywa 95/46/WE i uodo z 1997 r. – czyli ochrona danych osobowych przed RODO

Problematykę transferu danych do państw trzecich poruszały art. 25-26 dyrektywy 95/46/WE. Ich omówienie w tym artykule jest ważne z racji licznych odwołań w przepisach dotyczących dopuszczalności przekazywania danych, które są zapisane w RODO. W polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, obowiązującej przed rozporządzeniem, przepisy dyrektywy były zaimplementowane w rozdziale 7, w art. 47-48. Konieczność ich […]

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Przekazywanie danych osobowych odnosi się najczęściej do transgranicznego przesyłu informacji o zwykłych lub wrażliwych danych podmiotów. Ogólne Rozporządzenie o Danych Osobowych zwane potocznie RODO wprowadza jednolite definicje pojęć związanych z ochroną danych dla wszystkich państw członkowskich. Poniżej znajdą Państwo aktualne informacje nt. istoty przekazywania danych osobowych i jego form. Definicja państw trzecich, organizacji międzynarodowych i […]

RODO: Źródła prawa ochrony danych osobowych

25. listopada minęło 1,5 roku od wejścia w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych w życie. Przepisy i nieuchronność kary za ich łamanie wzbudzają szacunek Polaków, jak i innych Europejczyków. W naszym kraju wzrosła świadomość prawa do ochrony własnych danych. Czy europejskie RODO jest jednak jedynym źródłem prawa dla ochrony danych? Obecne źródła prawa […]

Znaki towarowe w internecie – zarys problematyki

Znaki towarowe są przedmiotem ochrony na gruncie prawa polskiego. Oznacza to, że są chronione także w Internecie. Wraz z postępem technologicznym i rewolucją internetową na przełomie XX i XXI wieku coraz więcej osób fizycznych zaczęło korzystać aktywnie z Internetu, poszukując w nim informacji czy rozrywki. Internet stał się medium używanym do komunikacji. Wzrastające zapotrzebowanie na […]