Niedozwolony transfer danych na gruncie RODO

Od wejścia w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych mijają dziś dokładnie 3 lata. W związku z tym postanowiliśmy pochylić się krótko nad kolejnym tematem z poddziedziny przekazywania danych osobowych do państw trzecich – niedozwolonego transferu danych na gruncie RODO. Czym się on charakteryzuje, gdzie jest umocowany w samym rozporządzeniu? Niedozwolony transfer danych na […]

Jak napisać proste i dobre CV studenta? Przewodnik krok po kroku

Kluczem do udanego CV jest wczucie się w rolę twojego potencjalnego pracodawcy. Interesuje go, z jakich powodów to właśnie Ty sprawisz się z powierzonymi obowiązkami. Dlatego zanim cokolwiek napiszesz, odpowiedz sobie na pytanie: Dlaczego to mnie powinien przyjąć do pracy? Sztuka pisania naprawdę dobrego życiorysu wcale nie jest łatwa. Niby każdy wie, jak to zrobić, […]

Transfer danych na podstawie odpowiednich zabezpieczeń i wiążących reguł korporacyjnych BCR

Kontynuujemy serię artykułów związanych z przekazywaniem danych osobowych do państw trzecich. W dzisiejszym artykule, publikowanym dokładnie 2,5 roku po wejściu w życie RODO (25.05.2018 r.),  pod mikroskop kładziemy 2 kolejne przesłanki dopuszczalności transferu poza granice Unii Europejskiej oraz EOG. Mowa o odpowiednich zabezpieczeniach oraz tzw. binding corporate rules (wiążących regułach korporacyjnych). Poprzednim razem opisywaliśmy decyzję […]

RODO: przesłanki dopuszczalności transferu danych osobowych – decyzja KE stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony

25. maja 2020 roku minęły 2 lata od wejścia w życiu Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie danych Osobowych. Przewiduje ono kilka głównych przesłanek dopuszczalności przekazywania danych osobowych do państw trzecich. Nie muszą one być spełnione łącznie, lecz nic nie stoi na przeszkodzie, by były. Część z transferów odbywa się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej, w której […]

Dyrektywa 95/46/WE i uodo z 1997 r. – czyli ochrona danych osobowych przed RODO

Problematykę transferu danych do państw trzecich poruszały art. 25-26 dyrektywy 95/46/WE. Ich omówienie w tym artykule jest ważne z racji licznych odwołań w przepisach dotyczących dopuszczalności przekazywania danych, które są zapisane w RODO. W polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, obowiązującej przed rozporządzeniem, przepisy dyrektywy były zaimplementowane w rozdziale 7, w art. 47-48. Konieczność ich […]

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Przekazywanie danych osobowych odnosi się najczęściej do transgranicznego przesyłu informacji o zwykłych lub wrażliwych danych podmiotów. Ogólne Rozporządzenie o Danych Osobowych zwane potocznie RODO wprowadza jednolite definicje pojęć związanych z ochroną danych dla wszystkich państw członkowskich. Poniżej znajdą Państwo aktualne informacje nt. istoty przekazywania danych osobowych i jego form. Definicja państw trzecich, organizacji międzynarodowych i […]

RODO: Źródła prawa ochrony danych osobowych

25. listopada minęło 1,5 roku od wejścia w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych w życie. Przepisy i nieuchronność kary za ich łamanie wzbudzają szacunek Polaków, jak i innych Europejczyków. W naszym kraju wzrosła świadomość prawa do ochrony własnych danych. Czy europejskie RODO jest jednak jedynym źródłem prawa dla ochrony danych? Obecne źródła prawa […]

Znaki towarowe w internecie – zarys problematyki

Znaki towarowe są przedmiotem ochrony na gruncie prawa polskiego. Oznacza to, że są chronione także w Internecie. Wraz z postępem technologicznym i rewolucją internetową na przełomie XX i XXI wieku coraz więcej osób fizycznych zaczęło korzystać aktywnie z Internetu, poszukując w nim informacji czy rozrywki. Internet stał się medium używanym do komunikacji. Wzrastające zapotrzebowanie na […]

Testament notarialny czy własnoręczny – planowanie spadku

Zapisy prawne, które powinny znaleźć się w polskim testamencie odbiegają od wyobrażeń, które niejednokrotnie wynieśliśmy z amerykańskich filmów. Brak spisanego testamentu powoduje tzw. dziedziczenie ustawowe. Wtedy wszystkie uprawnieni i nie wydziedziczeni spadkobiercy mają prawo do udziału w spadku. Testament u notariusza czy testament własnoręczny – różnice Testament jest aktem wiążącym prawnie, określającym dyspozycję wobec naszego […]

Ochrona przekazywanych danych osobowych w ramach RODO

Dane osobowe są przedmiotem ochrony na gruncie prawa polskiego jak i europejskiego już od dłuższego czasu. Ostatnim czasem zmianom uległo polskie ustawodawstwo w tej dziedzinie (lata 2014-17 i uchwalenie nowej ustawy o ochronie danych osobowych w maju 2018 roku[1]). Najważniejsze zmiany zaszły w prawie europejskim z racji uchwalenia tzw. pakietu ochrony danych. W jego skład […]