Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Przekazywanie danych osobowych odnosi się najczęściej do transgranicznego przesyłu informacji o zwykłych lub wrażliwych danych podmiotów. Ogólne Rozporządzenie o Danych Osobowych zwane potocznie RODO wprowadza jednolite definicje pojęć związanych z ochroną danych dla wszystkich państw członkowskich. Poniżej znajdą Państwo aktualne informacje nt. istoty przekazywania danych osobowych i jego form. Definicja państw trzecich, organizacji międzynarodowych i […]

RODO: Źródła prawa ochrony danych osobowych

25. listopada minęło 1,5 roku od wejścia w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych w życie. Przepisy i nieuchronność kary za ich łamanie wzbudzają szacunek Polaków, jak i innych Europejczyków. W naszym kraju wzrosła świadomość prawa do ochrony własnych danych. Czy europejskie RODO jest jednak jedynym źródłem prawa dla ochrony danych? Obecne źródła prawa […]

Znaki towarowe w internecie – zarys problematyki

Znaki towarowe są przedmiotem ochrony na gruncie prawa polskiego. Oznacza to, że są chronione także w Internecie. Wraz z postępem technologicznym i rewolucją internetową na przełomie XX i XXI wieku coraz więcej osób fizycznych zaczęło korzystać aktywnie z Internetu, poszukując w nim informacji czy rozrywki. Internet stał się medium używanym do komunikacji. Wzrastające zapotrzebowanie na […]

Testament notarialny czy własnoręczny – planowanie spadku

Zapisy prawne, które powinny znaleźć się w polskim testamencie odbiegają od wyobrażeń, które niejednokrotnie wynieśliśmy z amerykańskich filmów. Brak spisanego testamentu powoduje tzw. dziedziczenie ustawowe. Wtedy wszystkie uprawnieni i nie wydziedziczeni spadkobiercy mają prawo do udziału w spadku. Testament u notariusza czy testament własnoręczny – różnice Testament jest aktem wiążącym prawnie, określającym dyspozycję wobec naszego […]

Ochrona przekazywanych danych osobowych w ramach RODO

Dane osobowe są przedmiotem ochrony na gruncie prawa polskiego jak i europejskiego już od dłuższego czasu. Ostatnim czasem zmianom uległo polskie ustawodawstwo w tej dziedzinie (lata 2014-17 i uchwalenie nowej ustawy o ochronie danych osobowych w maju 2018 roku[1]). Najważniejsze zmiany zaszły w prawie europejskim z racji uchwalenia tzw. pakietu ochrony danych. W jego skład […]